Sikkerhed for alle

Hos CPH Travel DK Aps. er sikkerhed højt prioriteret. Der er altid fokus på sikkerheden i bussen, både når den holder stille, og når den er kørende. For at holde vores sikkerhedsprocedurer opdaterede afholder vi jævnligt evakueringsøvelser, hvor både børn og voksne deltager for at gøre scenarierne så realistiske som muligt.

Kørsel

Chaufførerne er bevidste om, at deres kørestil påvirker passagererne og er bevidste om ikke at køre for voldsomt. De skal køre forsigtigt, starte og stoppe blidt, ikke bremse hårdt op, ikke dreje skarpt, ikke tage chancer, og de skal først og fremmest overholde reglerne i trafikken, for at passagererne føler sig trygge under kørslen. Alle vores ansatte er chauffører, så bussen altid kan føres af en anden chauffør, hvis dette måtte være nødvendigt.

Seler

Børn fra tre år og opefter skal spændes fast, når der er sikkerhedsseler i bussen jf. gældende regler. For unge over 15 er disse selv ansvarlige for at spænde selen under kørsel, men vores chauffører gør det dog klart for passagererne, at sele skal spændes under kørsel. Chaufføren kører ikke før alle har seler på. Efter hver tur har chaufføren har til ordre at se alle sikkerhedsseler igennem for fejl.

Chaufførers kompetencer

Alle chauffører har bestået kurser i førstehjælp, konflikthåndtering, kundeservice og glatføre køreteknisk kursus. Førstehjælpskurset bestås hvert 2. år så nyeste viden og kompetencer opnås. I forbindelse med disse kurser, er chauffører også på kurser i at afværge konflikt- og voldstruende situationer på en faglig, sikkerhedsmæssig og professionel måde, så de kan skelne mellem effektiv og ineffektiv kommunikation og kan, ved sin personlige fremtræden og adfærd, være med til at afværge, nedtrappe og forebygge uhensigtsmæssige konflikter. Ligeledes lærer vores chauffører, at være opmærksomme på den mangeartede kundeadfærd samt er bevidste om, at hver adfærd kræver sin opmærksomhed og sit serviceniveau.

Sikkerhed i bussen

Sikkerheden sikres under kørsel ved at alle har seler på og alle børn er fastspændt efter gældende regler. Derudover findes en række sikkerhedsforanstaltninger i bussen, som ofte kontrolleres. Det være sig brand- og redningsmateriel som årligt kontrolleres af myndighederne, evakueringsplaner til alle bustyper, samt korrekt fastsurring af gods. Bussen synes hvert år.

Ved færdselsulykke

Ved færdselsulykke udføres øjeblikkeligt de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger jf. vores evakueringsplan. Hvis nogen er kommet til skade ved uheldet, undersøges straks om de har behov for førstehjælp efterfulgt af tilkaldelse af lægehjælp. Samtidigt bliver børnenes forældre samt den institution/skole børnene kommer fra, underrettet.

 

Arbejdsmiljø

Det psykiske arbejdsmiljø hos os handler om, hvordan chaufføren trives på sin arbejdsplads. Ud fra tanken om at alle skal have et så godt arbejdsmiljø som muligt, er der forståelse for at alle har forskellige forståelser af det. Det imødekommer vi ved, igennem samtaler med chauffører, at tilpasse arbejdstider, arbejdsopgaver og forventninger til arbejdets udførelse. Sammen med dette, har vi nogle faste elementer, som er med til at strukturere arbejdet og dermed nedbringe risiko for psykiske arbejdsskader, såsom stress. Det være sig faste rutebeskrivelser, faste tidsplaner og indgående kendskab til konflikthåndtering. Selvom chauffører har stor indflydelse på deres arbejdsgange, forventes det at chaufføren overholder tidsplaner, sikrer at kontrolapparetet virker, kan navigere i modsatrettede krav fra fx kunde og arbejdsgiver, er indstillet på alenearbejde og er indforstået med at mobning og chikane er særdeles uacceptabelt. Skulle en chauffør overvære eller være involveret i en traumatisk hændelse, vil vi hurtigst muligt afgøre behovet for psykologisk hjælp.

Ergonomisk arbejdsmiljø

Ved siddende arbejde er der større risiko for problemer med ryggen, hvorfor det er vigtigt at skifte arbejdsstilling ofte. Der er ikke kun én rigtig måde at sidde på og det er vigtigt at skifte mellem siddestillinger ofte i løbet af dagen. Derfor er det bedst, hvis du har mulighed for at indrette førerpladsen, så det passer til dig, og at du også bruger de muligheder, der er:

  • Chaufføren skal helst arbejde med armene ind til kroppen. Lad f.eks. være med at sidde med hånden på gearstangen, eller med armen i vinduet hele tiden
  • Chaufføren skal ændre på egen siddestilling i løbet af dagen.
  • Brug tid på at strække ryggen ordentlig, når du står ud af bussen
  • Holde pauser med jævne mellemrum, hvor man står ud af bussen og bruger sine muskler og strækker ryggen/kroppen.

Arbejde, der foregår skiftevis i varme og kolde omgivelser, stiller store krav til vores chaufførers beklædningen. Det er vigtigt, at vores chauffører holder sine muskler varme, da kolde muskler nemmere skades. Chaufføren skal tage sig tid til at tage jakke på, når de skal ud af bilen, også kun i kort tid.