Retningslinjer og regler, angående brug af mundbind og visir hos CPH Travel DK Aps. – Birchs:

1. Medbring mundbind på rejser, når du køre med CPH Travel DK Aps. – Birchs:

Mundbind skal man bruge fra d.22. august 2020 og indtil videre til d.31. oktober. Er der krav om brug af mundbind i al trafik. Også I vores busser.

2. Vis hensyn til andre rejsende:

Host og nys ikke i retningen af dine medrejsende. Skal du hoste eller nyse, gør det da i dit ærme eller i et engangslommetørklæde. Vær særlig opmærksom på ikke at hoste eller nyse i nærheden af ældre medrejsende.

3. Husk den gode håndhygiejne:

Når du rejser med offentlig transport eller turistbusser. Er god og grundig håndhygiejne er effektivt ift. forebyggelse af Coronavirus/COVID-19. Vær derfor opmærksom på dette, når du er eller har været i direkte kontakt med de fælles berøringsflader (håndtag, stopknapper m.v.) med andre rejsende. Der opfordres til at medbringe håndsprit eller vådservietter på rejsen.

4. Rejs ikke med CPH Travel DK Aps. – Birchs, hvis du er syg,

eller formoder at være smittet:

Er du syg eller formoder du, at du er smittet, så tag hensyn til andre ved ikke at rejse med vores transportmidler. Hvis du har symptomer på Coronavirus/COVID-19 eller formoder at være smittet, så bliver hjemme.

5. Hvem skal sørge for mundbind eller visirer til de ansatte:

CPH Travel DK Aps. – Birchs er forpligtet til at sikre værnemidler i form af mundbind eller visir til sine ansatte. Dette indebærer, at en operatør, der udfører kollektiv trafik på vegne af andre, fx en vognmand på vegne af et trafikselskab, er ansvarlig for at sikre sine ansatte mundbind eller visirer.

CPH Travel DK Aps. – Birchs kan overveje at stille forskellige typer mundbind og visirer til rådighed for medarbejderne. Der kan være forskellige præferencer og behov hos den enkelte medarbejder, som dermed vil kunne dækkes.

6. Hvem er undtaget for kravet:

Kravet gælder ikke for børn under 12 år.

Kravet om mundbind eller visir gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

Personer, der af ovenstående grunde er undtaget, skal ikke dokumentere dette ved en eventuel kontrol.

Følgende personer er undtaget fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger om at bruge mundbind i det offentlige rum, som fx i den kollektive trafik:  

 • Børn op til 12 år behøver ikke bære mundbind.
 • Personer med vejrtrækningsbesvær, nedsat bevidsthedsniveau, eller personer med fysiske eller mentale svækkelser, som gør, at de ikke selv kan fjerne mundbindet, skal ikke bære mundbind.
 • Mundbind skal fjernes, hvis bæreren får svære gener og ubehag, som f.eks. vejrtrækningsbesvær, kvælningsfornemmelser m.v.
 • Mundbind kan fjernes, hvis man har brug for at spise eller drikke, indtage medicin, ved samtale med personer der mundaflæser osv.
 • Mundbind kan fjernes, hvis politiet skal foretage identifikation

I forbindelse med krav om brug af beskyttelse i kollektiv trafik og vores busser, som træder i kraft den 22. august 2020, har CPH Travel DK udarbejdet følgende vejledning:

 • På baggrund af et stigende antal henvendelser, om retningslinjer for chaufførers brug af ansigtsvisir og ansigtsmasker som værn mod covid-19, har Færdselsstyrelsen udarbejdet følgende vejledning.
 • Der findes ingen regler i færdselslovgivningen, der forbyder brug af ansigtsvisir eller ansigtsmasker, og Færdselsstyrelsen ser intet til hinder for chaufførers anvendelse heraf.
 • Det følger af Færdselslovens § 3, at trafikanter skal optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed, ligesom det følger af § 4 i bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr, at føreren af et køretøj skal have det fornødne udsyn fremad og til siderne.
 • Færdselsstyrelsen er på det foreliggende grundlag ikke bekymret for, at anvendelse af ansigtsvisir eller ansigtsmasker vil have nogen indflydelse på færdselssikkerheden.
 • Det anbefales, at ansigtsvisir er CE-mærket, for at sikre, at der er klart udsyn
 • igennem visiret og, at visiret er udført i klart materiale (dvs. hverken tonet eller farvet).
 • Det er fortsat chaufførens ansvar at vurdere, om hun/han har forsvarligt udsyn ved brug af visiret. CE-mærkningen omfatter ikke test af lysrefleksion eller i hvilket omfang visiret dugger til. Hvis visiret medfører uhensigtsmæssig lysrefleksion eller fx dugger ved længere brug kan dette medføre, at brugen ikke er i overensstemmelse med de ovennævnte bestemmelser.