Direktør og salgschef
Henrik Gjøl
Vognmand
Steen Guldberg Birch Gjøl
Bogholder
Daniele Petersen
Mail: bogholderi@cph2travel.dk
HR
Jonny Dudek
Mail: xx@bircheturist.dk